Εξοικονόμηση ενέργειας: Στροφή των καταναλωτών στα φωτοβολταϊκά με ετήσιο όφελος έως 1.200 ευρώ

Το να εξελιχθείς από καταναλωτής σε παραγωγός, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδής κίνηση που μπορεί να αποφέρει έως και 1.200 ευρώ ετησίως

Με τον όρο Net Metering, εννοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Το νέο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» εντάχθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της τροπολογίας, με την υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει, θα καθοριστούν μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, η μέγιστη χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται o τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, o τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα θα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά, συνδεδεμένα σε αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης. Τα συστήματα αυτά θα αμείβονται με σταθερή τιμή, μέσω συμβάσεων 25ετούς διάρκειας. Το ποσό αμοιβής για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα είναι 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα), όσο δηλαδή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του 2020.

Όπως εκτιμούν ειδικοί, για ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, η αμοιβή των 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα θα αποφέρει ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ. Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος προσδιορίζεται περίπου στα 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την απόσβεση (περίπου 8 χρόνια), ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού θα έχει ένα ετήσιο έσοδο της τάξης των 1.200 ευρώ, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Εγγραφείτε στο newsletter

More To Explore

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η χρήση της γεωθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων περιλαμβάνει τεχνικές που την καθιστούν την πιο φιλική ενέργεια για το περιβάλλον μαζί με

iΟΙΚΟ man inspecting solar panel

επικοινωνία

9:00 – 21:00