ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ

Η ηλιοθερμία αναφέρεται στα συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ηλιοθερμικά συστήματα έχουμε όμως και για την παραγωγή θέρμανσης είτε ως αποκλειστική πηγή είτε ως υποβοήθηση κάποιας άλλης πηγής θέρμανσης.

ΤΥΠΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Οι βασικού τύποι ηλιακών συλλεκτών είναι οι επίπεδοι (flat collectors) και οι συλλέκτες κενού (vacuum collectors). Οι επίπεδοι έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους αγοράς ενώ οι συλλέκτες κενού έχουν καλύτερη θερμική απόδοση και μεγαλύτερες θερμοκρασίες λειτουργίας.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΕΣ

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν στην ταράτσα, σε κεραμοσκεπή ή ακόμη και στο έδαφος. Δεν χρειάζονται άδεια από την πολεοδομία για την εγκατάσταση ενώ ο μόνος περιορισμός είναι οι συνθήκες σκίασης στο σημείο που θα τοποθετηθούν. Μπορούν να συνεργαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού στις περιπτώσεις που έχουμε παρατεταμένη συννεφιά.

ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να συνεισφέρει στη θέρμανση μιας κατοικίας και να μειώσει δραστικά τις δαπάνες καυσίμου. Το ποσοστό συνεισφοράς εξαρτάται κυρίως από τη διαθέσιμη επιφάνεια των συλλεκτών. Με κατάλληλες διατάξεις αυτοματισμού τροφοδοτούμε την κεντρική η ατομική θέρμανση με ζεστό νερό για τη θέρμανση των χώρων. Το απομένων φορτίο που προκύπτει απο τη ζήτηση καλύπτεται από το κύριο μέσο θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία θερμότητας κτλ).

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές αναλαμβάνουμε την οικονομοτεχνική μελέτη (για μεγαλύτερες μονάδες) την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε αυτό το πεδίο είναι η πλέον ενδεδειγμένη και συμφέρουσα επιλογή γιατί :
  1. Σαν επένδυση έχει μικρό χρόνο απόσβεσης (<5 χρόνια)
  2. Είναι φιλική στο περιβάλλον.
  3. Δεν δημιουργεί όχληση ή ρύπους στο σημείο της εγκατάστασης.
  4. Εχει μικρό κόστος συντήρησης.

Εγγραφείτε στο newsletter

More To Explore

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η χρήση της γεωθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων περιλαμβάνει τεχνικές που την καθιστούν την πιο φιλική ενέργεια για το περιβάλλον μαζί με

iΟΙΚΟ man inspecting solar panel

επικοινωνία

9:00 – 21:00