Πώς το net metering είναι η καλύτερη λύση μείωσης κόστους ρεύματος, Τρόπος χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Τι είναι Net Metering

Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, η επιχείρηση μέσω του «Net-metering» έχει τη δυνατότητα να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, ενώ ταυτόχρονα παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο, το οποίο το χρησιμοποιεί ως «αποθήκη» ενέργειας.

Οφέλη της επιχείρησης

Το «Net-metering» αφορά εξοικονόμηση καθώς η επιχείρηση επιτυγχάνει μείωση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία της.

Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται με τα κόστη που εμφανίζονται στις «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» των λογαριασμών των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον λόγοι για την επένδυση στα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering
Τα έξοδα για ηλεκτρισμό δεν επηρεάζονται από τις μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Μάλιστα, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο όφελος και εξοικονόμηση χρημάτων.
Όσο αυξάνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τόσο μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.
Η σύμβαση συμψηφισμού είναι 25ετής, οπότε μετά τον ολοκλήρωση της απόσβεσης, η ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει κόστος για την επιχείρηση.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος από επιχείρηση θεωρείται έξοδο και έτσι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος, ενώ εκπίπτει και το ΦΠΑ.

Μπορεί να συνδυαστεί με αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου και το όφελος της εξοικονόμησης να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, εντάσσεται στον πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια για την αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων με σκοπό το συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) χρηματοδοτούνται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία έχουν ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35%.

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter

More To Explore

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η χρήση της γεωθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων περιλαμβάνει τεχνικές που την καθιστούν την πιο φιλική ενέργεια για το περιβάλλον μαζί με

iΟΙΚΟ man inspecting solar panel

επικοινωνία

9:00 – 21:00