Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται από το Ν. 4122/2013 και είναι απαραίτητο όχι μόνο στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή ενοικίασης ενός ακινήτου αλλά είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί αποτυπώσει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου αλλά και την ενεργειακή του κατάταξη.
Η ενεργειακή αποτύπωση μας δείχνει ποια σημεία χρειάζονται βελτιώσεις έτσι ώστε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της κατοικίας.
Για τη διαδικασία αυτή πέρα από τη μελέτη χρησιμοποιούμε και θερμική κάμερα για την ερμηνεία και πραγματική κατάσταση του ακινήτου.

 

 

Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακού Ελέγχου

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, οι υπόχρεες της επιχείρησης για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που:
Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή,
Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[ecwid_product id=”352049807″ display=”picture title price options addtobag” version=”2″ show_border=”1″ show_price_on_button=”1″ center_align=”1″]

Εγγραφείτε στο newsletter

More To Explore

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η χρήση της γεωθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων περιλαμβάνει τεχνικές που την καθιστούν την πιο φιλική ενέργεια για το περιβάλλον μαζί με

iΟΙΚΟ man inspecting solar panel

επικοινωνία

9:00 – 21:00